Privacybeleid

Erciyes Market (verder Erciyes)

Algemeen & toepasselijkheid

Erciyes Market (gevestigd aan de Spreeuwenstraat 26 te Almelo) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is voor Erciyes van groot belang. Alle persoonlijke informatie die aan Erciyes wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Erciyes verzamelt en verwerkt van klanten en gebruikers van de Erciyes Market, websites, webwinkels en andere diensten.

Graag informeren wij u via deze privacyverklaring omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie.

Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat gewijzigd. Deze aanpassingen zullen op de website erciyesmarket.nl bekend worden gemaakt. Op die website is ook de meest recente versie van de privacyverklaring te vinden. Indien u na de aanpassing van de privacyverklaring gebruik blijft maken van de dienstverlening van Erciyes, zal de aangepaste (meest recente) privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Doeleinden verzameling en verwerking gegevens

Erciyes verzamelt in het kader van diverse door Erciyes te verlenen diensten gegevens van haar klanten. Hieronder zal per soort dienstverlening c.q. product worden aangegeven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij de gegevens gebruiken. Uw gegevens zullen niet langer worden gebruikt dan noodzakelijk is voor de betreffende doeleinden.

Online diensten In het kader van door Erciyes aangeboden online dienstverlening (webwinkels zoals onder andere: erciyesmarket.nl, erciyesmarket.com, avondwinkelalmelo.nl en nachtwinkelalmelo.nl) verzamelt Erciyes persoonlijke gegevens (zoals: het e-mailadres, de geboortedatum en andere gegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het bestelproces, de online functionaliteiten alsmede het beheer daarvan kunnen daardoor geoptimaliseerd worden. Ook worden uw persoonlijke gegevens gebruikt om uw bestelling te kunnen bevestigen en/of te (laten) bezorgen.

Direct marketing  Graag gebruikt Erciyes de van u – in het kader van voornoemde dienstverlening-verkregen gegevens ook voor direct marketing doeleinden. Hierbij kunt u denken aan (digitale) nieuwsbrieven en emailberichten met speciale acties of aanbiedingen. Dergelijke verwerkingen zullen enkel plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien u overigens op het ontvangen van deze nieuwsbrieven, e-mailberichten en/of commerciële communicatie niet langer prijs stelt, kunt u zich afmelden via de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief c.q. iedere communicatie wordt geboden. Ook kunt u schriftelijk opnemen met de klantenservice van Erciyes(Spreeuwenstraat 26 7605 XZ, Almelo) of via of via contactformulier

Beveiliging

Erciyes zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Anders dan noodzakelijk ten behoeve van de dienstverlening, zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen.

Toegang tot en wijzigen van gegevens

In beginsel heeft alleen Erciyes toegang tot uw gegevens. Het kan echter voorkomen dat Erciyes voor de uitvoering van haar dienstverlening derden in zal schakelen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een bezorgdienst. Erciyes zal er in dat geval (technisch en organisatorisch) voor zorgdragen dat uw gegevens enkel worden gebruikt ter uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden.

Uitsluitend indien Erciyes hiertoe wettelijk wordt verplicht, zullen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. De mogelijkheid bestaat dat persoonsgegevens in dat verband worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Erciyes zal zich in dergelijke gevallen inspannen om passende maatregelen te (laten) nemen om bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Indien u toegang wilt hebben tot de informatie die wij van u bewaren, onjuiste informatie/onjuiste gegevens wenst te wijzigen of wenst dat wij bepaalde informatie verwijderen, kunt u schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van Erciyes (Spreeuwenstraat 26 7605 XZ, Almelo).

Cookies

Erciyes maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd, zodat u door Erciyes automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek.

Cookies verzamelen gegevens die aan het gebruik van de website van Erciyes verbonden zijn.

Erciyes maakt gebruik van Google Analytics en webanalyseservice die worden aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Erciyes te helpen analysen hoe u van de website gebruik maakt. De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Erciyes bij te houden hoe de website wordt gebruikt, te rapporteren over de website, activiteiten op te stellen voor Erciyes en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internet-gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen waaronder Google Analytics houden zich aan de 'safe harbor privacy beginselen' en zijn aangesloten bij het 'safe harbor programma' van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies, vindt u in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser. Ook kan informatie worden gevonden op de website: www.allaboutcookies.org.

Vragen en/of updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u schriftelijk contact met opnemen met de klantenservice van Erciyes (Spreeuwenstraat 26 7605 XZ, Almelo).