Disclaimer & Copyright

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Erciyes site, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, rusten bij Erciyes Market. (verder Erciyes) Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Erciyes informatie van deze site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Erciyes besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen.

Erciyes kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Erciyes sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit.

Erciyes kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins.

Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van Erciyes sluit Erciyes ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.